BREINSPIRATIE

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN BREINKENNIS BIJ HET ONDERWIJZEN EN BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN VAN 12 TOT 24 JAAR OUD

puberbrein hersenonderzoek leren onderwijs
  1. Waarom zijn pubers lastig in de ogen van docenten?
  2. Waarom kunnen pubers nog niet plannen?
  3. Hoe werken de hersenen van pubers?
  4. Hoe vindt leren in de hersenen plaats?
  5. Hoe geef ik feedback aan een puber?
  6. Wat zijn spiegelneuronen?

Deze vragen, en meer, worden beantwoord in "Breinspiratie". Een praktisch boekje van Plus Delta Onderwijs, geïnspireerd door onderzoek en publicaties van professor Jelle Jolles, hoogleraar "Hersenen, gedrag en educatie" aan de VU. Over het puberbrein, hersenontwikkeling en de toepassing van breinkennis bij het onderwijzen en begeleiden van pubers.

"Het boekje Breinspiratie is een echte aanrader! Helder uitgelegd, compact geschreven en zeer toegankelijk. Breinspiratie nodigt uit tot gesprekken in het team én met leerlingen. En... direct toepasbaar in de les. ' 's Morgens legde ik twee exemplaren neer in de teamkamer. In de kleine pauze was het kinderbrein het onderwerp van gesprek en daarna in enkele lessen. Aan het eind van de dag werd er in de teamkamer verder gepraat over de beschreven themas en wat dat betekent voor de begeleiding van leerlingen. Het kan soms zo eenvoudig zijn!"

Raymond Weijgertse (Locatiedirecteur
Bernard Nieuwentijt College, Amarantis Onderwijsgroep).

Voor iedere docent, leerkracht of onderwijsprofessional is kennis over de werking van de hersenen van leerlingen zeer waardevol. Het biedt de mogelijkheid om leerlingen beter te motiveren, te laten leren en begrijpen.

Dit boekje geeft op een laagdrempelige en praktische manier inzicht in het puberbrein aan diegenen die daadwerkelijk in de gelegenheid zijn om het onderwijs te verbeteren: de docenten, leerkrachten en professionals in het onderwijs.

" De ontwikkeling van het schoolkind en diens brein wordt bevorderd door 'steun, sturing en inspiratie'. Het is de leerkracht die deze verschaft en daarmee de motor is van de talent-ontwikkeling. Het boekje 'Breinspiratie' bevat waardevolle suggesties om nieuwe inzichten over de neuropsychologische ontwikkeling in de praktijk te brengen.

Jelle Jolles, hoogleraar aan de VU en auteur van
Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en educatie.
(ISBN 97890-75579-536).