Ë

BREINSPIRATIE

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN BREINKENNIS BIJ HET ONDERWIJZEN EN BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN VAN 12 TOT 24 JAAR OUD

INHOUDSOPGAVE

 1. 1 INLEIDING
 2. 2 LEREN EN DE HERSENEN
 3. Er wordt binnen het onderwijs wel nagedacht over wat er geleerd moet worden, wanneer dat moet gebeuren en de laatste tijd ook hoe leerstof het beste kan worden aangeboden, maar er is nog nauwelijks belangstelling voor de vraag: "Hoe vindt leren in de hersenen eigenlijk plaats?"

 4. 3 HET PUBERBREIN
 5. Tot voor kort ging de wetenschap ervan uit dat het brein volgroeid was op twaalfjarige leeftijd. Inmiddels is aangetoond dat de ontwikkeling van de hersenen doorloopt tot na…

  • 3.1 DE PREFRONTALE CORTEX
  • 3.2 SLAAPPATROON
  • 3.3 IEDER EEN EIGEN TEMPO
 6. 4 BETROKKENHEID
 7. Leren en onthouden begint vaak bij aandacht. Hoe meer aandacht het brein geeft aan iets wat geleerd moet worden, des te beter het wordt verwerkt en onthouden. Het is dus van belang dat een leerling meteen aan het begin van een les betrokken raakt, aandacht geeft aan de les. Dat is best lastig, want…

 8. 5 VOORBEELDROL
 9. Dezelfde neuronen die actief zijn als iemand wat doet, zijn ook actief als we iemand anders iets zien doen. Het gaat hier om zogenaamde spiegelneuronen.…

 10. 6 GELOOF IN EIGEN KUNNEN EN FEEDBACK
 11. Uit onderzoek blijkt dat het geloof in het eigen kunnen van een leerling bepalender is voor het leerresultaat dan het aangeboren talent. Van groot belang bij het geloof in eigen kunnen van een leerling is…

 12. 7 EMOTIE
 13. Leren en onthouden gaat beter als er emoties aanwezig zijn op het moment dat er iets geleerd moet worden. De neurale netwerken worden dan uitgebreider (meer vertakkingen) en sterker. Het geleerde wordt verbonden aan een emotie en is makkelijker oproepbaar.

 14. 8 STRUCTUUR EN VERBINDINGEN
 15. Het brein is er op gericht om informatie te ordenen. Het wil graag patronen in informatie ontdekken en daar een structuur in aanbrengen. Wanneer dit lukt komen er extra neurotransmitters vrij wat een…

 16. 9 ZIEN, HOREN, VOELEN EN RUIKEN
 17. Beelden blijven beter bewaard in ons brein dan woorden. Het brein slaat beelden op verschillende plekken op waardoor er meer…

 18. 10 MEER DAN EENS EN VERDER BOUWEN
 19. Het brein bouwt altijd voort op wat het al weet. Bestaande betekenissen, ervaringen, enzovoort die al in neurale netwerken zijn opgeslagen, vormen de bouwstenen voor verder leren. Wat nieuw wordt geleerd, wordt onderdeel van een al bestaand neuraal netwerk. Leren wordt makkelijker als…

 20. 11 AANDACHTSPUNTEN