BREINSPIRATIE

PRAKTISCHE TOEPASSING VAN BREINKENNIS BIJ HET ONDERWIJZEN EN BEGELEIDEN VAN LEERLINGEN VAN 12 TOT 24 JAAR OUD

praktische toepassing van breinkennis bij het onderwijzen en begeleiden van lerlingen